ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων χειριστών περιλαμβάνει:
Mαθήματα έξι (06) εκπαιδευτικών ωρών για θέματα που σχετίζονται με τα παρακάτω κεφάλαια:

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

α. την ασφαλή πρυμνοδέτηση και πλαγιοδέτηση (παραβολή) του ταχυπλόου σκάφους σε μήκος κρηπιδώματος ή άλλου χώρου ίσο με το διπλάσιο του μήκους του σκάφους και

β. τη διαπίστωση, κατά τη διάρκεια που ο εξεταζόμενος επιβαίνει στο εκπαιδευτικό σκάφος:

α.α. αναγνώρισης και χρήσης των σωστικών και πυροσβεστικών του μέσων,

β.β. κατασκευής ενός εκ των ναυτικών κόμπων «καντιλίτσα», «ψαλιδιά» ή «σταυρόκομπος» και

γ.γ. βασικών γνώσεων ανάγνωσης και χρήσης ναυτικού χάρτη.

Επί πλέον εκπαίδευση σε θέματα αγκυροβολίας, αποφυγής εμποδίου, διάσωσης ναυαγού και ασφαλούς πλεύσης.